Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Regulamin sklepu www.kupsterownik.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Inter Electronics Leszek Janicki ul. Żeromskiego 26 26-230 Radoszyce NIP: PL6581865117 Tel. 790 472 748

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają aktualny podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, pozbawione wad i oryginalnie zapakowane, chyba że w opisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

7. Do wszystkich zamówień dołączony jest paragon lub na życzenie klienta, Faktura VAT.

8. Dla zamówień firmowych wystawiamy Faktury VAT i dołączamy je do przesyłki.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Przystępując do zakupu nabywca automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy na dostarczenie zamówionego towaru w jego imieniu i na jego rzecz.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Dostawę uznaje się za wykonaną w momencie kiedy nabywca otrzyma zamawiane produkty w stanie wskazanym w opisie produktu.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określonej w formularzu zamówienia.

2. Minimalne ceny przesyłek określone są w cenniku wysyłek. Ceny wysyłek mogą ulec zmianie w zależności od wielkości koszyka z zamówieniem.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wybór płatności przy odbiorze COD.

4. Na płatność, w przypadku przelewu, czekamy 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§4 Wysyłka towaru

1. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po uprzedniej informacji o tym.

2. Towar wysyłamy do 24h od zaksięgowania wpłaty lub wyboru przesyłki za pobraniem COD.

3. Warunkiem terminowego wysłania przesyłki jest prawidłowe uzupełnienie niezbędnych danych teleadresowych przez nabywcę.

4. W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (Paczkomaty InPost, Paczkomaty Poczty Polskiej), koszty ponownej wysyłki ponosi nabywca.

5. W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), a następnie rezygnacji z zamówienia, klient otrzyma zwrot płatności jedynie za zamówione produkty (bez kosztów przesyłki).

Podczas dostarczenia przesyłki do Klienta przez kuriera, obowiązkiem Klienta jest sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić „protokół szkodowy” W OBECNOŚCI KURIERA, kurier posiada stosowne formularze.

§5 Reklamacje

1. Nabywca ma prawo reklamować niezgodność towaru lub braki ilościowe zakupionego towar do 7 dni od jego otrzymania.

2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: biuro@iesterowniki.eu

W treści maila prosimy podać następujące informacje: • numer zamówienia • czego dotyczy reklamacja • powód reklamacji • sposób kontaktowania się przez Sklep • (Opcjonalnie) jaka forma rozwiązania problemu jest oczekiwana/zadowalająca

3. Odpowiedzialność za zamawiany towar aż do momentu jego dostarczenia ponosi Sklep.

4. Jeżeli reklamacja ma związek z niewłaściwą ilością zamawianych produktów, koszty dosłania braków pokrywa Sklep. Dosłanie nastąpi do 24h, od otrzymania informacji o tym fakcie.

5. Jeżeli reklamacja ma związek z pomyłką w zamówieniu, koszty wymiany pokrywa Sklep. Wymiana nastąpi do 48h od otrzymania przez Sklep informacji o pomyłce w zamówieniu. Domyślną formą wymiany jest kurier. Nabywca może wybrać inną formę wymiany ale jej koszt nie może być wyższy niż minimalna cena kuriera w Sklepie.

2. Procedura reklamacji 1. Nabywca zgłasza reklamację mailowo podając informacje wymienione w punkcie 5.1.2 Regulaminu Sklepu.
2. Sklep po otrzymaniu maila z reklamacją skontaktuje się z nabywcą do 48h od zgłoszenia.
3. W zależności do rodzaju reklamacji Sklep wskaże działania jakie powinny mieć miejsce aby rozwiązać zaistniały problem w najkrótszym możliwym terminie
4. Po ewentualnym uznaniu reklamacji oraz ustaleniu sposobu rozwiązania problemu, Sklep: a) zwróci kwotę za zamówienie na podany przez nabywcę rachunek do 48h
lub
b) wyśle wolny od wad, reklamowany przez nabywcę, produkt do 24h. Sposobem wysyłki będzie najtańszy, dostępny w danej lokalizacji przewoźnik.

§6 Gwarancja

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

§7 Wymiana towaru

1. Nabywca ma prawo wymienić zamawiany towar na inny do 30 dni od otrzymania zamówienia.

2. Chęć wymiany towaru nabywca zgłasza mailowo lub telefonicznie.

3. Warunkiem wymiany towaru na inny jest przesłanie wymienianego produktu w stanie takim jak w opisie danego produktu, oryginalnie zapakowanego oraz bez śladów użytkowania wraz z paragonem.

4. Koszty zwrotu towaru oraz ponownej wysyłki ponosi nabywca.

5. Wysyłka właściwego towaru nastąpi do 24h od otrzymania przez Sklep paczki zwrotnej oraz należności wynikających z różnic cenowych towarów oraz ponownej wysyłki.

6. W przypadku gdy wymieniany towar jest tańszy niż właściwy, Sklep zwróci różnicę na podany przez nabywcę rachunek do 48h od nadania przesyłki.

7. Adres na który należy przesyłać wymieniany towar to:
Inter Electronics Leszek Janicki ul. Żeromskiego 26 26-230 Radoszyce Tel. 790 472 748

§8 Odstąpienie od umowy

1. Nabywca ma prawo do zgłoszenia formularza odstąpienia od umowy na odległość do 14 dni od otrzymania zamówienia.

2. Sklep akceptuje gotowe lub stworzone przez nabywcę formularze odstąpienia od umowy. Wzór formularza można pobrać tutaj.

3. Po otrzymaniu przez Sklep formularza odstąpienia od umowy (należy go przesłać mailowo, listownie lub wraz z towarem), nabywca ma 14 dni na odesłanie zamawianego towaru w stanie takim jak w opisie danego produktu, oryginalnie zapakowanego oraz bez śladów użytkowania wraz z paragonem.

4. Po otrzymaniu przez Sklep zwracanego towaru wraz za paragonem, kwota zamawianych produktów plus kwota najniższej dostępnej przesyłki, zostanie zwrócona na podany przez nabywcę numer rachunku do 48h.

5. Adres na który należy przesyłać zwracany towar to:
Inter Electronics Leszek Janicki ul. Żeromskiego 26 26-230 Radoszyce Tel. 790 472 748

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu w ramach odstąpienia od umowy, jeśli: 1. otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
2. zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
3. sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, produkt został dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta np. przedłużenie przewodów czujników.
4. produkt był modyfikowany przez Klienta
5. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu i przetwarzanie ich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.